Медитация „Освобождение и благословия“

Формула за освобождение
Със силата на Бога, който съм, аз освобождавам теб, твоят живот, твоето съществуване от мен и моята енергия.
Със силата на Бога, който съм, аз освобождавам мен, моя живот и моето съществуване от теб и твоята енергия.
Да бъде!

Ново начало – практика с утвърждения и геометрични символи

Навлязохме в ново ниво на съществуването. Все повече хора осъзнаваме, че сме творци на живота си и че можем да използваме това познание, за да творим по-добър живот за себе си и за света си.

Природния закон (каквото посееш, това ще пожънеш) e този, който управлява последствията на човешкото поведение, и неговия първи принцип е Ментализма – всяко проявление започва с мисълта, с идеята, със стремежа. Намерението е могъща сила, която е на разположение на всеки. Намерението придобива още по-голяма сила, когато го изкажем на глас и го придружим с действие, което го подкрепя. Най-могъща е силата на човек, който е обединил мисли, чувства, думи/действия в едно единно цяло. В тази практика ще правим точно това – ще обединяваме мисли, чувства, думи и действия с цел постигане на желаните от нас неща. Практиката спомага да се преструктурира човешкия ум, да се изчистят стари, недобре работещи убеждения, да се балансират ляво-дясно мозъчно полукълбо. Балансирането на мозъчните полукълба води до постигане на по-ясна мисъл, по-дълбоки положителни чувства, по-целеустремени действия.

Препоръчително е практиката да се прави поне един път дневно в реда, по който са дадени утвържденията, като в началото, докато свикнете с практиката, можете да слушате записа в каналът на Dimitrina Spasova, Youtube.

Медитация „Свързване с 15-те символа“

Символите са живи същества, които изразяват себе си с геометрични форми, носейки строго определени качества. Свързвайки се с техните качествата, ние получаваме подкрепа за един по-качествен и смислен живот.

Медитация „Свързване със символите“

Медитацията „Свързване със символите“ ни дава връзката със същества от високо ниво на съществуването, които изразяват себе си с геометрични форми и определени качества. Нека да ги поканим в живота си, за да ни дарят с тези качества, които могат да ни подкрепят в ежедневието ни.

Безусловната любов – основни стъпки

Осъзнаването, изживяването на безусловна любов е проява на нашата истинска същност.
Стъпките и начините за постигането на това състояние са предизвикателство, което си струва да приемем.

Безусловната любов – основни стъпки
І част

Безусловната любов – основни стъпки
ІІ част

Безусловната любов – основни стъпки
ІІІ част

Безусловната любов – основни стъпки
ІV част

♦ Безусловната любов – осъзнаване на истинската ни същност

♦ Безусловната любов – да обичаме без да поставяме условия

♦ Проява на безусловната любов – баланс на чакрите

♦ Пасивната агресия – основна пречка към безусловната любов

♦ Проява на безусловната любов

♦ Да бъдем осъзнати за пречките на безусловната любов

Изборът

Винаги имаме право на избор!
Но дали успяваме да осъзнаем, усетим и направим правилния за физическата ни и духовна същност избор?
Богат набор от инструменти, съвети и знания как да го постигнете можете да откриете тук.

Изборът
І час
т

Изборът
ІІ част

Изборът
ІІІ част

Изборът
ІV час

Изборът
V част

Изборът
VІ част

Контрастът в живота ни

За старите и нови избори в живота ни

Как да приложим интелектуалните познания в живота си

Умът и сърцето

Драмите в живота ни

Всичко в живота ни зависи от това доколко имаме възможност да контролираме, да направляваме вниманието си, фокусът си върху съзидателните неща.

Драмите в живота ни

Кога възникват драмите в живота ни?

Конфликтът в живота ни

Външният конфликт е изява на вътрешния, изява на нашия Дух, нашата Душа и нашата физическа личност.
Различните прояви на конфликта можете да откриете тук.

Конфликът в живота ни
І част

Конфликът в живота ни
ІІ част

Конфликът в живота ни
ІІІ част

Конфликът в живота ни
ІV част

Възвисяване

Процесите на Възвисяване са свързани с проявлението на различни качества, нови усещания, нови опитности.
Отговорите на много от въпросите за изцяло новите усещания можете да намерите тук.

Да оценим мястото, на което сме

Формула за щастие

Хранене

Освобождаване от страховете и проблемите

Процеси на изчистване


Защо е важно да живеем природосъобразно?

Работа на ежедневно ниво

Нива на съществуване

♦ Връзка с Първоизточника

Белези и проявление

За избралите да останат

Ние сме Светлинни същества

Готовност за промяна

Навлизане в нови коловози

Лично пожелание

Основни Вселенски закони

♦ Първи Вселенски закон

ТИ СЪЩЕСТВУВАШ!

♦ Втори Вселенски закон

БОГ Е ВСИЧКО И ВСИЧКО Е БОГ!
БОГ е неделимото цяло, енергия, съзнание, което съществува във всеки един от нас.

♦ Трети Вселенски закон

ВСИЧКО СЕ СЛУЧВА ТУК И СЕГА!
Да се отпуснем на мястото си, да правим най-доброто, на което сме способни, знаейки, че всичко се случва ТУК и СЕГА!

♦ Четвърти Вселенски закон

ЗАКОНЪТ НА ПРИВЛИЧАНЕТО: ТОВА, КОЕТО ДАВАМЕ, ТОВА ПОЛУЧАВАМЕ ОБРАТНО!

♦ Пети Вселенски закон

ВСИЧКО СЕ ПРОМЕНЯ!
Независимо от промяната, нещата в живота ни са винаги прекрасни, стига да имаме очи да ги  видим и сърце да ги   осъзнаем.

Положителен фокус

Фокусът, възнамеряването, очакването, стремежа, желанието, всичко това върху което спираме вниманието си, ние го привличаме в живота си. Фокусът като първата стъпка да ставаме съзнателни творци на живота си. Да започнем да работим на ментално ниво с очакванията си, със стремежите си, да влезем в синхрон със желанията си. Много често се опитваме с действия да компенсираме липсата на положителност, на добри очаквания.

Проблемът е в ума, решението е в съзнанието

Повишаването на енергията води до по-високи нива на осъзнаване. Така успяваме да надскочим ума и да се свържем с космическото съзнание.

Как да стигнете до решението можете да видите на: