Медитация „Освобождение и благословия“

Формула за освобождение
Със силата на Бога, който съм, аз освобождавам теб, твоят живот, твоето съществуване от мен и моята енергия.
Със силата на Бога, който съм, аз освобождавам мен, моя живот и моето съществуване от теб и твоята енергия.
Да бъде!

Ново начало – практика с утвърждения и геометрични символи

Навлязохме в ново ниво на съществуването. Все повече хора осъзнаваме, че сме творци на живота си и че можем да използваме това познание, за да творим по-добър живот за себе си и за света си.

Природния закон (каквото посееш, това ще пожънеш) e този, който управлява последствията на човешкото поведение, и неговия първи принцип е Ментализма – всяко проявление започва с мисълта, с идеята, със стремежа. Намерението е могъща сила, която е на разположение на всеки. Намерението придобива още по-голяма сила, когато го изкажем на глас и го придружим с действие, което го подкрепя. Най-могъща е силата на човек, който е обединил мисли, чувства, думи/действия в едно единно цяло. В тази практика ще правим точно това – ще обединяваме мисли, чувства, думи и действия с цел постигане на желаните от нас неща. Практиката спомага да се преструктурира човешкия ум, да се изчистят стари, недобре работещи убеждения, да се балансират ляво-дясно мозъчно полукълбо. Балансирането на мозъчните полукълба води до постигане на по-ясна мисъл, по-дълбоки положителни чувства, по-целеустремени действия.

Препоръчително е практиката да се прави поне един път дневно в реда, по който са дадени утвържденията, като в началото, докато свикнете с практиката, можете да слушате записа в каналът на Dimitrina Spasova, Youtube.

Медитация „Свързване с 15-те символа“

Символите са живи същества, които изразяват себе си с геометрични форми, носейки строго определени качества. Свързвайки се с техните качествата, ние получаваме подкрепа за един по-качествен и смислен живот.

Медитация „Свързване със символите“

Медитацията „Свързване със символите“ ни дава връзката със същества от високо ниво на съществуването, които изразяват себе си с геометрични форми и определени качества. Нека да ги поканим в живота си, за да ни дарят с тези качества, които могат да ни подкрепят в ежедневието ни.