Безусловната любов – основни стъпки

Осъзнаването, изживяването на безусловна любов е проява на нашата истинска същност.
Стъпките и начините за постигането на това състояние са предизвикателство, което си струва да приемем.

Безусловната любов – основни стъпки
І част

Безусловната любов – основни стъпки
ІІ част

Безусловната любов – основни стъпки
ІІІ част

Безусловната любов – основни стъпки
ІV част

♦ Безусловната любов – осъзнаване на истинската ни същност

♦ Безусловната любов – да обичаме без да поставяме условия

♦ Проява на безусловната любов – баланс на чакрите

♦ Пасивната агресия – основна пречка към безусловната любов

♦ Проява на безусловната любов

♦ Да бъдем осъзнати за пречките на безусловната любов

Изборът

Винаги имаме право на избор!
Но дали успяваме да осъзнаем, усетим и направим правилния за физическата ни и духовна същност избор?
Богат набор от инструменти, съвети и знания как да го постигнете можете да откриете тук.

Изборът
І час
т

Изборът
ІІ част

Изборът
ІІІ част

Изборът
ІV час

Изборът
V част

Изборът
VІ част

Контрастът в живота ни

За старите и нови избори в живота ни

Как да приложим интелектуалните познания в живота си

Умът и сърцето

Драмите в живота ни

Всичко в живота ни зависи от това доколко имаме възможност да контролираме, да направляваме вниманието си, фокусът си върху съзидателните неща.

Драмите в живота ни

Кога възникват драмите в живота ни?

Конфликтът в живота ни

Външният конфликт е изява на вътрешния, изява на нашия Дух, нашата Душа и нашата физическа личност.
Различните прояви на конфликта можете да откриете тук.

Конфликът в живота ни
І част

Конфликът в живота ни
ІІ част

Конфликът в живота ни
ІІІ част

Конфликът в живота ни
ІV част

Възвисяване

Процесите на Възвисяване са свързани с проявлението на различни качества, нови усещания, нови опитности.
Отговорите на много от въпросите за изцяло новите усещания можете да намерите тук.

Да оценим мястото, на което сме

Формула за щастие

Хранене

Освобождаване от страховете и проблемите

Процеси на изчистване


Защо е важно да живеем природосъобразно?

Работа на ежедневно ниво

Нива на съществуване

♦ Връзка с Първоизточника

Белези и проявление

За избралите да останат

Ние сме Светлинни същества

Готовност за промяна

Навлизане в нови коловози

Лично пожелание

Основни Вселенски закони

♦ Първи Вселенски закон

ТИ СЪЩЕСТВУВАШ!

♦ Втори Вселенски закон

БОГ Е ВСИЧКО И ВСИЧКО Е БОГ!
БОГ е неделимото цяло, енергия, съзнание, което съществува във всеки един от нас.

♦ Трети Вселенски закон

ВСИЧКО СЕ СЛУЧВА ТУК И СЕГА!
Да се отпуснем на мястото си, да правим най-доброто, на което сме способни, знаейки, че всичко се случва ТУК и СЕГА!

♦ Четвърти Вселенски закон

ЗАКОНЪТ НА ПРИВЛИЧАНЕТО: ТОВА, КОЕТО ДАВАМЕ, ТОВА ПОЛУЧАВАМЕ ОБРАТНО!

♦ Пети Вселенски закон

ВСИЧКО СЕ ПРОМЕНЯ!
Независимо от промяната, нещата в живота ни са винаги прекрасни, стига да имаме очи да ги  видим и сърце да ги   осъзнаем.

Положителен фокус

Фокусът, възнамеряването, очакването, стремежа, желанието, всичко това върху което спираме вниманието си, ние го привличаме в живота си. Фокусът като първата стъпка да ставаме съзнателни творци на живота си. Да започнем да работим на ментално ниво с очакванията си, със стремежите си, да влезем в синхрон със желанията си. Много често се опитваме с действия да компенсираме липсата на положителност, на добри очаквания.

Проблемът е в ума, решението е в съзнанието

Повишаването на енергията води до по-високи нива на осъзнаване. Така успяваме да надскочим ума и да се свържем с космическото съзнание.

Как да стигнете до решението можете да видите на: