Избирам:

Да давам най-доброто от себе си на света, на хората и на себе си;
да се отварям и получавам най-доброто от света,
от хората и от себе си.