Формула за заземяване и защита

Здравейте приятели,

Важно е да бъдем запознати с реалността, в която съществуваме, такава каквато е, за да можем  да правим по-добри избори. Деструкцията е на много нива, но това не е причина да се страхуваме, защото ние сме силни.
Ние имаме огромни възможности, но трябва да имаме яснота, трябва да знаем, да можем, да бъдем стабилни в живота си и да знаем как да се защитаваме.

Тъмни сили управляват нашия свят. Те имат огромна, неподозирана от нас мощ. Те познават много добре Природните закони и ги ползват за своя изгода. Те откъсват хората от Земята, от корените, от Слънцето, от Космоса.
Повечето хора витаят в нестабилното поле на ментална дейност, потънали във виртуални реалности, във вечното бръщолевене на умовете си и непрекъснати изблици на неуправляеми бурни емоции; няма заземяване, няма стабилност.

Тъмните сили искат да бъдат наши господари, но те могат да бъдат такива, само ако ние им дадем нашето позволение – волно или неволно.
Когато съзнателно прекратим това разрешение, те губят силата си над нас и няма как да ни използват да служим за задоволяване на техните интереси.

Предлагам ви формула за заземяване и защита. Ползвайте я заедно със символа Манифест/Проявявам многократно през деня.
Енергията на тази формула ще ви дава стабилност и ще ви защитава.
С любов и грижа,
Димитрина Спасова

 

 

Аз съм заземен/а!
Аз съм защитен/а!
Аз съм свободен/а!
Аз съм независим/а!
Никой няма право да се меси в живота ми. Прекратявам всички договори с матрицата, с нейните господари и слуги. Всеки, който се меси в живота ми, си носи неотменимите последствия от нарушаване на Закона за свободната воля!

Да бъде!