Упражнения и практики за Тяло, Ум, Душа и Дух

Всички сме разностранни и комплексни личности. Имаме потенциал за непрекъснато развитие.

  Чрез подходящи упражнения ще изучаваме тялото си – неговите послания, органите и функциите им от гледна точка на цялостния подход към здравето и личността ни. Като изследваме  движението на потоците в тялото ни и поддържаме пътя им чист, позволяваме на енергията да се движи свободно и ни осигури качествен живот, творческо вдъхновение и изява на дарбите ни. В процеса на опознаване и развиване на физическото тяло осъзнаваме връзката с фините ни тела и разбираме как да ползваме даровете им.

    Ще се запознаем с Петте елемента, представени в тялото :

  •    Водата – изразена чрез бъбреците и пикочния мехур,
  •    Огънят – проявен в сърцето и тънките черва,
  •    Металът – в белите дробове и дебелото черво,
  •    Земята – в далак-панкреас и стомах,
  •    Дървото – свързано с черния дроб и жлъчния мехур.

Как са представени в тялото ни? Кои органи ги изразяват и как да се погрижим за тях? Коя е двойката органи, с която е свъзан всеки един от елементите.

В тези часове ще ви представим упражнения за подхранване на енергията им и практики за изчистване и подобряване на функцията им.

Във времето ще се спрем на всеки елемент поотделно и по-задълбочено.

Следете нашия график, за да се информирате!

   Бъдете с нас всеки четвъртък от 10:00 до 11:15часа 🙂 

   Направете своя избор към качествен и осъзнат живот!

   Започваме на 30 януари 2020 г.

Водещ: