Творци на Живота

Творци на Живота

Авторската програма „Творци на Живота” е притегателен център на радостта, топлината и споделеността. Това е място, което ще внесе повече обич, мир и пъстрота между нас и нашите деца. Място където ще правим йога, ще играем, пеем и танцуваме, ще се преобразяваме в различни герои и ще творим преоткривайки и развивайки личните си качества и дарби. Целта на програмата ни е чрез йога, танци, преживяване и креативни художествени занимания децата и родителите да изграждат ценностите и добродетелите, които носят, да следват сърцето си и да правят по-смели, по-уверени и осъзнати стъпки към съТВОРЯването на своята неповторима приказка – ЖИВОТА!

Вели