Тай Чи (Тай джи чуан)

Живеем във време с увеличаваща се скорост и информация, в която понякога загубваме себе си и забравяме кои сме. Често се фокусираме върху неща извън нас и им отдаваме енергията и времето си. Това води до влошаване качеството ни на живот.

Хубаво е, че разполагаме с инструменти, които ни помагат да приемем, че сме цялостни личности.  Когато разберем принципите на живота и ги приложим – разбираме все по-добре себе си и другите и взимаме осъзнати решения. Когато сме центрирани и в равновесие, сме способни да видим повече гледни точки и решения и можем да изберем най-доброто за нас и всички участници.

Освен като бойно изкуство Тай джи чуан (както е пълното название на популярното “Тай Чи”) е и практика за здравословен и балансиран живот.  Може да  започнете да се занимавате с Тай Чи на всяка възраст, а цялостният ефект се засилва с годините. Може да се практикува за по-бързо и добро възстановяване при здравословни, емоционални или психологически проблеми и да стимулира личностното ни развитие и израстване. Редовното практикуване на Тай Чи може да промени живота ни.  

Практиката е подходяща както за начинаещи, така и практикуващи. В нея ще включваме серии от плавни движения, преливащи едно към друго в последователност, наречена “форма”. Те помагат на нашата вътрешна енергия да се движи свободно из цялото тяло, като по пътя си освобождава натрупаните блокажи като по този начин балансира и хармонизира ума и тялото. На физическо ниво бавните и контролирани движения, съчетани с дълбоко и осъзнато дишане активират мускулите, повишават еластичността на ставите,  укрепват костите, засилват кръвообращението и подобряват функциите на всички органи и системи. Оказва също благоприятно влияние върху координацията, издържливосттта, гъвкавостта и т.н. 

Тай Чи е начин на живот и път,  който можем да откриваме и изследваме през целия си живот и да се ползваме от даровете му.

Заповядайте заедно да си дадем шанс да открием своя център и вътрешен свят!

Да се свържем с телата си и разберем посланията им,  да ги направим по-гъвкави и здрави!


Водещ: