Структура на здравето

Walking on water at sunset

Здравето е многопластова структура, която се състои от  физическо, психо-емоционално и социално здраве, на духовното здраве ще се спрем по-късно.
Физическото здраве е свързано с нашата биологична структура, с физическата ни компонента. Това на практика означава организмът да осъществява биологичните процеси гладко, безболезнено и качествено. Способността на тялото да се справя в ежедневието така, че да поддържа динамично състояние на комфорт и благополучие; да си изпълнява задачите си необезпокоявано; нещата, които имаме да правим в ежедневието си да бъдат посрещнати безпроблемно от физическото тяло. Всички органи и системи на физическото тяло да функционират гладко и свободно.
Психологическото здраве, включва способността на индивида да се проявява като личност със стабилни психоемоционални умствени качества в ежедневието. Тук влизат характера на личността, начина по който тя изразява себе си, емоциите, ума, интелекта, отношението, възможността за адаптация, за творческа изява. Всички психоемоционални качества на личността се проявяват на това ниво.
Социалното здраве включва проявленията на индивида в социалната среда. Имам предвид културата, религията, връзките. Какви възможности и по какъв начин човек изпълнява обществено полезния труд, поема отговорностите и задълженията си. Тук влизат и социалните роли, които ние по един или друг начин изпълняваме. Под социална роля разбирайте на: майка, жена, дете, партньор, приятел, служител, шеф. Това са позициите, които заемаме в социума и тук отново говорим за динамично състояние на благополучие, което се изразява в състояние на  здраве на ниво социум. Проявяваме способностите на личността да изразява себе си конструктивно и позитивно.

От какво зависи здравето?
Здравето ни се определя от начина, по който поглеждаме на себе си и на света, в който съществуваме. Доколко е осъществена връзката ни с по-Висшата ни, Божествена същност. Ако гледаме на себе си и на света от позицията на Божествената си същност, ние сме в състояние да взимаме адекватни избори и решения. Когато погледнем на себе си като всевечно същество, което идва тук, в човешко тяло, за един определен отрязък от време, без да се страхуваме от смъртта, и от това, че някой може да ни нарани, да ни разруши, тогава нашето отношение към света е много по-различно.
Нашето здраве зависи най-вече от тази връзка с истинската ни Божествена същност.

Димитрина Спасова