Положителен фокус

Фокусът, възнамеряването, очакването, стремежа, желанието, всичко това върху което спираме вниманието си, ние го привличаме в живота си. Фокусът като първата стъпка да ставаме съзнателни творци на живота си. Да започнем да работим на ментално ниво с очакванията си, със стремежите си, да влезем в синхрон със желанията си. Много често се опитваме с действия да компенсираме липсата на положителност, на добри очаквания.