Ново начало – използване на силата на водата и познанията за чакрите за цялостно реструктуриране на начина ни на мислене