Нова книга на издателство „Сребърно звънче“ – „Природният закон“ от Марк Пасио

^0042273D0AA7351C2B8E2A394608C5C34873D1C2D3216587EF^pimgpsh_fullsize_distrЗдравейте,
Точно десет години се навършват след излизането на първата книга на издателство „Сребърно звънче“ – „Поискай и ще ти бъде дадено“, в която авторът ни отвежда към едно ново, по-високо ниво на разбиране и осъзнаване на основния Природен закон – Законът за привличането. Така, както „Поискай и ще ти бъде дадено“ беше ново предизвикателство за тогавашните разбирания за живота и света, в който съществуваме, така сега и Марк Пасио ни изправя пред ново предзвикателсто. Да възприемем себе си и света си от още по-широка перспектива. Ще приемете ли и вие неговото предизвикателство? Ще превърнете ли живота си в пътуване към Истината? Пътуване към състояние на съществуването, където да правите изборите в живота си от позицията на любов и знание, а не от позицията на страх и невежество. Условие да постигнете това е да познавате истинският Природен закон, защото това познание ще ви даде стабилна основа, на която да стъпите, за да творите живота си в съзидание, а не в страх, объркване и деструкция.

Пожелавам ви приятно пътуване!
Димитрина Спасова
Основател
&Директор на „Сребърно звънче“

 

korica-NATURAL_LAW(1)-1Човешките същества трябва сериозно да по­мислят откъде идва тяхната информация, кой е нейният източник. Чрез отказа да се предостави определена информация и чрез оказване на влияние определена информация да се приеме като маловаж­на (да се отмести вниманието ни от тази инфор­мация, като ни се каже, че тя не е важна, че е не­нужна), много от съвременните институции – като медиите и така наречените образователни инсти­туции – търсят начин да контролират човешките възприятия, или – нека си го кажем с прости думи – се опитват да контролират ума. Така те ограни­чават до минимум онова, което човешките същества евентуално могат да разберат. Следователно, след като са ограничени в онова, което могат да разберат, те са ограничени в своите действия, те са ограничени в способността си да променят, в спо­собността си да създават в света. Трябва да бъдете скептични откъде идва инфор­мацията ви. Затова казвам на хората от самото начало на лекциите си: „Не ми вярвайте безрезерв­но! Най-лошото, което можете да направите, е да повярвате сляпо на думите ми.“ Трябва сами да пре­цените информацията ми и да й направите лична интроспекция. Да почувствате в самите себе си дали тази информация резонира с истината. Всеки разполага с такъв интуитивен капацитет, който също трябва да се включи и да се използва.