Медитация “Свързване с 15-те символа”

Символите са живи същества, които изразяват себе си с геометрични форми, носейки строго определени качества. Свързвайки се с техните качествата, ние получаваме подкрепа за един по-качествен и смислен живот.