Медитация „Свързване със символите“

Медитацията „Свързване със символите“ ни дава връзката със същества от високо ниво на съществуването, които изразяват себе си с геометрични форми и определени качества. Нека да ги поканим в живота си, за да ни дарят с тези качества, които могат да ни подкрепят в ежедневието ни.