Конфликтът в живота ни

Външният конфликт е изява на вътрешния, изява на нашия Дух, нашата Душа и нашата физическа личност.
Различните прояви на конфликта можете да откриете тук.

Конфликът в живота ни
І част

https://www.youtube.com/watch?v=jS5rhdDDWpQ

Конфликът в живота ни
ІІ част

https://www.youtube.com/watch?v=hncACOfNxZY

Конфликът в живота ни
ІІІ част

https://www.youtube.com/watch?v=hncACOfNxZY

Конфликът в живота ни
ІV част

https://www.youtube.com/watch?v=hncACOfNxZY