Клас “Йога за радост и лекота”

Преподавател – Димитрина Спасова (Свами Акашпурна)

Живеем във време на Велика промяна. Променя се света и живота ни. Все повече хора излизат от задушаващата нашия ум и възприятия рамка на матричната ни реалност, навлизат в правата си на съзнателни творци на живота си и поемат ангажимента и отговорността да творят по-добър живот за себе си и за света си.

Променените условия на живот поставят нови изисквания от нас. Налага се да взимаме по-адекватни, по-пълноценни избори, базирани на основата на любовта, а не на страха, ако искаме да бъдем стабилни, балансирани и здрави и ако искаме да процъфтяваме в живота си.

Изградила съм практиките в часовете по „Йога за радост и лекота“, така че да отговарят на новите условия на живот, пред който сме поставени. Избирам практики, които да ни подкрепят в нашето ежедневие, давайки теоретична подготовка за това: Кои сме?, Какво правим тук?, Кои са природните закони, които управляват нашия свят? и Как да ги прилагаме в живота си и да се чувстваме добре?

Чрез тези практики ще добиете нови познания и умения, които ще ви подкрепят в справянето със стреса и големите отговорности, които всеки има в живота си.

Ако вие сте от хората, които искат да излязат от задушаващата ума и възприятията рамка на матричната ни реалност и искат да навлязат в правата си на съзнателни творци на живота си и да поемат ангажимента и отговорността да творят по-добър живот за себе си и за света си, то тогава класовете „Йога за радост и лекота“ са за вас.

Водещ:


Сряда

  • Частна практика Не важат карти Мултиспорт
    19:30 - 20:45

Петък

  • Частна практика Не важат карти Мултиспорт
    18:30 - 19:45
No events available!