Какво означава динамично състояние на здраве?

th(3)Определението за здраве не включва само състоянията на болест и липса на болест. Когато говорим за болест не трябва да имаме предвид само проявлението на някакво физическо страдание или остро или хронично заболяване. Състоянието на здраве включва състояние на динамично състояние на благополучие. Това на практика означава състояние на благополучие, на добруване на физическо, психическо, емоционално, умствено, интелектуално и социално ниво. Благополучието не може да бъде равно. Добруването не може да бъде равно. То винаги е вълна, защото ние съществуваме в свят на контрасти и не можем да бъдем винаги в статично състояние.
Как да възприемаме здравето от позицията на нашата истинска духовна същност?
Ако приемем, че нашият пътуващ Дух, който идва от безкрая и отива към вечността е вертикалната права, изява на нашата Истинска, Божествена, Всевечна, Всемъдра, Вселюбяща, Всезнаеща, Всеможеща същност. Там, където Духа избира да прояви себе си през личната перспектива на някаква човешка личност, се появява хоризонтална права. Това е личността. Мястото на срещата е една точка. Ние сме в свят на дуалност, живеем в свят на матрична реалност, където Светлината е основната й изява. Светлина, вибрация, вълна, слово, звук – това са основните характеристики на средата, в която съществуваме в момента. Там, където има светлина, има и тъмнина. Светлината е вълна и това вълнообразно движение на светлина и тъмнина се проявява в живота ни. Това е нашият живот, който преминава през различни състояния. Ние непрекъснато се стремим към равновесие, стремим се да изравним тъмнината и светлината, доброто и злото, красивото и грозното, съзидателното и разрушителното, да намерим динамично състояние на равновесие. Затова и нашето здраве е динамично състояние на благополучие. Отиваме от едно състояние към друго, въпросът е амплитудата да не е много голяма и разстоянието между проявлението на доброто и злото да не е голямо. Нужно е да намерим точката на баланс, на равновесието. Прекрасно е да се стремим към положителното, към здравето, към съзидателното, към благополучието, но да не забравяме, че болестта и контраста си имат своето място, защото те ни посочват пътя, дават ни сигнала, че трябва да направим нещо, за да излезем от негативно състояние.
Здравето е способността ни да функционираме адекватно съобразно с външните условия и със средата, в която сме се поставени. Да взимаме адекватни избори и решения, в зависимост от условията и от средата, в която съществуваме. Тази способност за адаптация определя доколко сме здрави.
Има разлика в състоянието ни през лятото спрямо зимата. През лятото имаме възможност да си лягаме късно и да ставаме рано и да се чувстваме добре, да бъдем в перфектно състояние на здраве. Нека да се запитаме дали през зимата ще се чувстваме добре, ако си лягаме късно и ставаме рано? Едва ли! Нека да не забравяме, че ние сме свързани със Слънцето, с циклите на Земята и Луната, с Галактическите цикли.
Да бъдем здрави зависи от това доколко организма ни може да се адаптира, тъй като условията се променят непрекъснато. Не само сезонно, но и през деня.
Прекрасно е да запазим усещането за благополучие от началото до края на деня.

Димитрина Спасова