Какво е „Йога за радост и лекота“

IMG_1549 - CopyЙога означава свързвам, обединявам, хармонизирам.
Защо и какво имаме да хармонизираме?

Ние сме многопластови същества. Ние сме физическите личности, с физическото тяло, ума и емоцията. Но ние сме и нашата нефизическа същност с енергията. Нефизическата същност дава сила за живот на физическата личност.

Когато физическата личност с ума и егото вървят в една посока с нефизическата същност, с Бога, с Първоизточника, тогава емоцията е положителна и има лекота, радост, сигурност, стабилност, хармония, баланс, сила, любов, добра комуникация и много съзидание, има яснота и усещане за връзка с цялото.
Но когато физическата личност с ума и егото гледат в посока, различна от тази на нашия Дух, тогава има негативна емоция и тя показва, че потока, който ни носи сила за живот, е спрян.

И затова е толкова важно да обединяваме физическата личност с нефизическата си същност в едно цяло.
Положителното чувство е показател до каква степен сме постигнали сливане с това, което ни дава сила за живот, с Бога. Това познание ни позволява да направляваме живота си. Никой не ни е учил да бъдем позитивни и положителни. Или ако ни убеждават – „Бъдете положителни!, Бъдете положителни!“ никога не са ни казвали защо е необходимо. Ето сега знаем. Когато сме положителни, ние сме в Божествения поток на Добруване и привличаме още и още добри неща в живота си. Когато сме негативни, ние се съпротивляваме на Добруването, привличаме не добри неща в живота си. Изводът: Време е да започнем да култивираме и отглеждаме положителни чувства! И точно това правим в нашите часове. Учим се да бъдем радостни, леки и щастливи. Учили са ни, че всичко в този свят се постига с усилие. На тези практики се обучаваме как да се отпуснем и да правим всичко с лекота и радост, с осъзнаване на собствената ни сила на творци. В тези часове огъвкавяваме физическото тяло, повишаваме енергията си, вибрацията си, успокояваме ума и го зареждаме с нови, съзидателни убеждения.

Димитрина Спасова
свами Акашпурна