Индивидуални, семейни и групови занимания

В древността, при своето възникване и дълго след това, йога се е предавала от уста на уста и от учител на ученик. Често желаещият да се обучава при даден учител е трябвало да прояви настоятелност и упоритост, за да бъде приет от него. 

Този стил на обучение не е бил случаен. Чрез него мъдростта на йога се е съхранявала и предавала сред избран кръг от хора, а учителят се е съобразявал с индивидуалните потребности на всеки ученик и е надграждал практиката съобразно скоростта, с която той е напредвал. 

Днес тази традиция е позабравена, а знанието и мъдростта на йога, за наша радост, са широко разпространени и достъпни. Съвременният начин на живот обаче, със своята масовост и обезличаване в средствата за комуникация, отново ни връща към удоволствието от личното общуване и споделената енергия. 

Вдъхновени от йога и от опита ни в преподаването, ви предлагаме възможност за индивидуални занятия, затворени и семейни групи и корпоративна йога.


Повече за практиките може да прочетете тук:
Водещ: