Изборът

Винаги имаме право на избор!
Но дали успяваме да осъзнаем, усетим и направим правилния за физическата ни и духовна същност избор?
Богат набор от инструменти, съвети и знания как да го постигнете можете да откриете тук.

Изборът
І час
т

https://www.youtube.com/watch?v=Gcmv1oNT61M

Изборът
ІІ част

https://www.youtube.com/watch?v=NF6iGUJNLIE

Изборът
ІІІ част

https://www.youtube.com/watch?v=5EkI1H7uoQI

Изборът
ІV час

https://www.youtube.com/watch?v=vG9HgQe-_dA

Изборът
V част

https://www.youtube.com/watch?v=hsfBS–Yd8U

Изборът
VІ част

https://www.youtube.com/watch?v=d7p29GA6BCA

Контрастът в живота ни

https://www.youtube.com/watch?v=HuMGV0hOWuk

За старите и нови избори в живота ни

https://www.youtube.com/watch?v=S3bHtYbmAr8

Как да приложим интелектуалните познания в живота си

https://www.youtube.com/watch?v=1KnUsw6fH-s

Умът и сърцето

https://www.youtube.com/watch?v=PL97N1_50ds