Изборът

Винаги имаме право на избор!
Но дали успяваме да осъзнаем, усетим и направим правилния за физическата ни и духовна същност избор?
Богат набор от инструменти, съвети и знания как да го постигнете можете да откриете тук.

Изборът
І час
т

Изборът
ІІ част

Изборът
ІІІ част

Изборът
ІV час

Изборът
V част

Изборът
VІ част

Контрастът в живота ни

За старите и нови избори в живота ни

Как да приложим интелектуалните познания в живота си

Умът и сърцето