Здравето от позицията на духовната ни същност

11056_1280x800Започваме темата за здравето. Коментирали сме я много пъти, но това, което аз установявам, e че колкото повече повтаряме важните за нас неща, които ни помагат да се чувстваме по-добре в живота, толкова по-добре. Въртележката в нашето ежедневие понякога сериозно ни завърта и често забравяме средствата и методите, които ни помагат да бъдем здрави. Мислим, че знаем много, но ако не си припомнямe важните и ценните за нас правила, те потъват на по-заден план. Докато се установим стабилно позитивни в тази непрекъснато променяща се среда, добре е отново и отново да се връщаме към нещата, които могат да ни подкрепят да се чувстваме все по-добре в живота си. Никой не ни е обучавал как да живеем по-добре, как да се грижим за себе си, как да поддържаме динамично състояние на здраве, как да бъдем положителни, как да живеем съзидателно. Това са неща, които тепърва имаме да се обучаваме. Имаме да се учим как да бъдем здрави.
Важно е да приемаме здравето в неговото многопластово изразяване като динамично състояние на благополучие на всички нива на нашето съществуване. Ако се разровим из интернет, ще намерим доста определения за него, но това, което искам да ви дам, е разбирането да гледаме на здравето от позицията на нашата многоизмерна структура. От това дали сме здрави или не, зависи как ще се чувстваме в нашето ежедневие. Ако сме здрави, ние минаваме през деня си спокойни, радостни, с висока енергия, креативни и съзидателни и тогава, ако изпитваме негативните емоции, те ще бъдат краткотрайни и това ще бъде индикацията какво правим с нашата енергия. Ако обаче зациклим в гняв, недоволство, обезсърчение и раздразнение, тогава вече сме излезли от динамичното състояние на здраве.

Ние сме многопластови същества и съществуваме на много нива. Когато преценяваме състоянието си на здраве, трябва да бъдем осъзнати за тези нива, да ги имаме предвид. Нашето същество се състои от физическа личност и духовна същност. За да разберем здравето, е важно да осъзнаем кое е водещото. Физическата личност или духовната същност?

Духовната същност дава сила за живот на физическата личност. Когато връзката между физическата личност и духовната ни същност е нарушена, тогава губим силата си, има страдания и болести. Връзка винаги има, защото ако тя се прекъсне, тогава просто физическата личност престава да съществува. Говорим за това доколко тя е стабилна, осъзната и постоянна. Когато е осъзната, действена, и физическата ни личност върви в една посока с духовната, тогава здравословното състояние на физическата личност е процъфтяващо. Когато връзката е нарушена, ограничена, блокирана от погрешни убеждения и неразумен начин на живот, тогава здравословното ни състояние е нарушено, здравето започва по един или друг начин да се влошава.
Това е основополагащо познание, за което трябва да сме осъзнати, ако искаме да бъдем здрави.

Димитрина Спасова