Здравето и гледната ни точка

o-POSITIVITY-AND-GOOD-HEALTH-facebookНай-важният компонент за нашето здраве е гледната точка. Гледната точка ни помага да видим себе си през очите на Всевечната си същност. Когато успеем да се видим от тази позиция, ние винаги ще намираме начин да се чувстваме комфортно в променящите се условия на материалната реалност. Материална реалност, която се проявява чрез светлината, вибрацията, вълната и звука. Точно затова състоянието на здраве е обединението и синхронизирането на мъжката и женската енергия. Ако погледнем женската енергия като изява на любовта, а мъжката на познанието, логиката и мъдростта, то здравето се получава, когато имаме обединение между тях. Вечното преплитане и преминаване от едно състояние в друго познато ни като Ин и Ян. Това е преливане от любов към познание и мъдрост и от мъдрост към любов.
Само когато любовта е обединена с мъдростта, можем да имаме състояние на здраве и благополучие. В противен случай любовта става безпочвена, превръща се в наивитет. Любовта не може да прояви себе си когато има условност, т.е. липсват познанието и мъдростта и има ограничаване.
Когато пък знанието е без любов, имаме сухота, логика, която е лишена от мекото, топло присъствие на обичта, на топлотата. Здравето е обединяване на любовта с мъдростта и преливането от едното състояние в другото. Това е динамично състояние.  Вълна, която се движи от едно ниво в друго.
Тук изниква въпросът за наследствените заболявания. Те са предразположения. Могат да се проявят, но могат и да не се проявят.
Ще се появят, когато стила на живот на човека доведе до отключващи причини, които ще активират това предразположение.
Когато начина на живот е здравословен, природосъобразен, съзидателен и има стабилна връзка с Вътрешната си същност, няма как това предразположение да се прояви.
Идвайки на тази земя, ние развиваме определени качества. Например – диабета. Той дава много ограничен начин на живот на индивида. Но човек може да се адаптира и да развие един прекрасен живот в стабилно състояние на здраве в рамките на това ограничение.
Тоест здравето е динамично състояние на благополучие на всички нива – на физическо, психоемоционално, на умствено, на социално ниво.

Димитрина Спасова