Духовна сила

21Еми Лучева

За мен Студиото е откриване на нещо ново, неприкосновено за другите (близките ми) около мен и даващо ми духовна сила, само мое и само за моите изживявания. То ме върна в младите години, когато бях “свободна духом”.
Пожелавам успехи!