Драмите в живота ни

Всичко в живота ни зависи от това доколко имаме възможност да контролираме, да направляваме вниманието си, фокусът си върху съзидателните неща.

Драмите в живота ни

Кога възникват драмите в живота ни?