Драмите в живота ни

Всичко в живота ни зависи от това доколко имаме възможност да контролираме, да направляваме вниманието си, фокусът си върху съзидателните неща.

Драмите в живота ни

https://www.youtube.com/watch?v=v_ux-Ng3qmg

 

Кога възникват драмите в живота ни?

https://www.youtube.com/watch?v=m8AAvAXIefE