Безусловната любов – основни стъпки

Осъзнаването, изживяването на безусловна любов е проява на нашата истинска същност.
Стъпките и начините за постигането на това състояние са предизвикателство, което си струва да приемем.

Безусловната любов – основни стъпки
І част

https://www.youtube.com/watch?v=ryEnPvUzB1w

Безусловната любов – основни стъпки
ІІ част

https://www.youtube.com/watch?v=QuHb5FUy7lQ
Безусловната любов – основни стъпки
ІІІ част

https://www.youtube.com/watch?v=W06u1hmk3DI

Безусловната любов – основни стъпки
ІV част

https://www.youtube.com/watch?v=2-J1K6Yg4cQ

♦ Безусловната любов – осъзнаване на истинската ни същност

https://www.youtube.com/watch?v=8QDo0dxV8pI

♦ Безусловната любов – да обичаме без да поставяме условия

https://www.youtube.com/watch?v=sVJh4GzlNZY

♦ Проява на безусловната любов – баланс на чакрите

https://www.youtube.com/watch?v=Ei_Uq64ncQY

♦ Пасивната агресия – основна пречка към безусловната любов

https://www.youtube.com/watch?v=vE4EYV50bgM

♦ Проява на безусловната любов

https://www.youtube.com/watch?v=JUim5fwVNUs

♦ Да бъдем осъзнати за пречките на безусловната любов

https://www.youtube.com/watch?v=4YD_WGyyip0