Работилница „Добродетели за деца“

Съвременният живот и обществото затрудняват преценката на децата, що се отнася до ценности и добродетели. Именно това и чистият начин, по който те гледат на света ни вдъхновиха за създаването на тази практика. Нашият стремеж е да опазим чистотата у тях и да ги подкрепим в естественото им разбиране за добродетели.

В рамките на срещите ни с децата ще разглеждаме различни добродетели като приятелство, любов, състрадание, грижа, смелост, доброта и други. Работата ни ще бъде философски насочена, изграждаща и възпитаваща. Програмата включва игри, приказки, творчески дейности и домашни задания.

*Практиката е подходяща за деца от 6 до 12 години.