Вдъхновения

Моят стремеж днес

Главното събитие не е да достигна крайната цел, а моето радостно ПЪТЕШЕСТВИЕ.